LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (Anti-money laundering) predstavuje novú, dynamicky sa rozvíjajúcu oblasť práva, ktorá sa v súčasnosti dotýka už nielen bankových
a finančných inštitúcií, ale zasahuje do takmer všetkých oblastí podnikania.

Vzťahuje sa napríklad aj na realitné kancelárie, audítorov, účtovníkov, daňových poradcov, resp. na všetkých podnikateľov, ktorí vykonávajú hotovostné operácie v hodnote najmenej 15 000 EUR bez ohľadu na typ podnikania. Vzhľadom na aktuálnosť tejto problematiky, ako aj povinnosť finančných inštitúcií a uvedených podnikateľov vypracovať (v písomnej forme) a dodržiavať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ako jedna z mála advokátskych kancelárií ponúkame našim klientom kompletné poradenstvo v tejto oblasti, a to najmä komplexnú analýzu stavu ochrany proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, návrh opatrení na elimináciu prípadných rizík a poradenstvo súvisiace s programom na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Uvedené chráni klientov pred možnosťou ich nevedomého zneužitia na pranie špinavých peňazí, ako aj pred prípadnou trestnou zodpovednosťou a finančnými sankciami zo strany finančnej polície. Naši klienti oceňujú, že robustná ochrana v tejto oblasti posilňuje ich reputáciu na trhu a chráni pred podvodnými konaniami, čím sa znižujú aj ich náklady na súdne a iné konania.