LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Úvod

Poskytovanie právnych služieb predstavuje špecifickú oblasť podnikania vyznačujúcu sa potrebou sofistikovaného prístupu a vysokým stupňom dôvery medzi klientom a poskytovateľom právnych služieb. Komplikovanosť právnych noriem a zložitosť obchodných transakcií kladie čoraz vyššie požiadavky aj na poskytovanie právnych služieb. V slovenskej praxi sa vyskytujú prípady, kedy štandard poskytnutých právnych služieb je neuspokojivý, s nízkou kvalitou nezodpovedajúcou cene. Neefektívnosť alebo zbytočná komplikovanosť právnych riešení, nepružný prístup, zvyšujú časovú náročnosť a náklady obchodných transakcií, čo neprospieva podnikateľskému prostrediu.

Advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. vstúpila na trh právnych služieb s cieľom predefinovať štandard poskytovania právnych služieb na území Slovenskej republiky a jej ambíciou je zaradiť sa medzi relevantných hráčov na poli právneho poradenstva v strednej a východnej Európe. Hlavným princípom pri dosahovaní týchto zámerov je poskytovanie právnych služieb v nadpriemernej kvalite s dôrazom na efektivitu a jednoduchosť. Tímová práca a reflektovanie praktických potrieb klienta zaručujú spoľahlivosť nami navrhnutých riešení a ich dobrú aplikáciu v praxi.