LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
História

Advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. bola založená tímom kvalifikovaných právnikov s bohatými skúsenosťami z oblasti finančného, korporátneho a obchodného práva.

V súlade s tým sa kancelária od svojho vzniku venuje najmä komerčným aspektom práva a poskytuje právne služby korporátnej klientele. Určitou osobitosťou, ako jednej z mála kancelárii v regióne strednej a východnej Európy, je naše odborné zameranie aj na oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (Anti-money Laundering) a na manažment právneho rizika (Legal Risk Management).