LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Právna forma kancelárie

Advokátska kancelária LAWCORP, s.r.o. je právnickou osobou založenou v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii s jediným predmetom podnikania: poskytovanie právnych služieb.