LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Základné údaje

Obchodné meno: LAWCORP, s.r.o.
Sídlo: Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 847 437
DIČ: 2022470296
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 48397/B