LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Manažment právneho rizika

Právne riziká vyplývajúce napríklad z nejednoznačnej interpretácie právnych predpisov a ich častých zmien, zo systémových vád v štandardnej zmluvnej dokumentácii ako aj z nejasného rozdelenia zodpovednosti v obchodných spoločnostiach sú v súčasnom období vysoko aktuálnym problémom, ktorého neriešenie môže spôsobiť podnikateľským subjektom nemalé finančné straty.

Naša kancelária poskytuje komplexný program manažmentu právneho rizika (Legal Risk Management), v rámci ktorého
pre našich klientov vykonávame identifikáciu právneho rizika, jeho ohodnotenie, monitoring a riadenie za účelom minimalizovania dôsledkov z neho plynúcich.