LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Nehnuteľnosti

Trh s nehnuteľnosťami zaznamenal v Slovenskej republike
v uplynulých rokoch prudkú akceleráciu a rozsiahle investície
do výstavby.
Členovia našej advokátskej kancelárie majú bohaté skúsenosti
s akvizíciami nehnuteľností, ako aj s prípravou a realizáciou investičných projektov. V súlade s tým poskytujeme našim klientom plnohodnotné právne poradenstvo vo vzťahu ku všetkým druhom transakcií s nehnuteľnosťami a sme schopní konzultovať sporné otázky s príslušnými štátnymi orgánmi.