LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Bankové a finančné právo

Významnú časť našej pozornosti venujeme bankovému
a finančnému sektoru, ktoré vyžadujú vysoko sofistikovaný prístup.

Zaoberáme sa súkromnoprávnymi, ako aj verejnoprávnymi aspektmi predmetných právnych odvetví. Uvedené zahŕňa
aj problematiku cenných papierov, private equity transakcie, trade finance a leasingové operácie.

Osobitnú kategóriu predstavuje právna úprava ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.