LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Pracovné právo

Kvalitná úprava pracovnoprávnych vzťahov a sociálnej politiky
je dôležitým faktorom pre úspešnosť obchodných spoločností. Prispieva k spokojnosti zamestnancov a tým aj k eliminácii
ich fluktuácie a súdnych sporov.
Svojimi prístupmi sa snažíme pomáhať našim klientom pri zvyšovaní úrovne pracovnoprávnych vzťahov s dôrazom na ochranu
ich oprávnených záujmov. V prípade pracovnoprávnych sporov hľadáme kompromisné riešenia, ktoré často vedú k mimosúdnym dohodám k spokojnosti zainteresovaných strán.