LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Európske právo

Napriek vzrastajúcemu významu európskeho práva sa toto odvetvie v podmienkach slovenskej praxe často podceňuje, až ignoruje
a to najmä z dôvodu jeho neznalosti.

Naša advokátska kancelária v plnom rozsahu využíva jeho možnosti najmä v sporových veciach, kde aplikácia európskeho práva môže zásadne ovplyvniť výsledok súdnych alebo iných konaní. Týmto zabezpečujeme našim klientom plnohodnotnú právnu ochranu
v rovnakom štandarde ako v starých členských krajinách Európskej únie, kde má európske právo dlhoročnú tradíciu.