LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Martin Záhorský
advokát


Vzdelanie:

 
2004 Právnická fakulta Trnavskej Univerzity, Trnava
Doktor práv (JUDr.)
1997 – 2002 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Magister práv (Mgr.)

Pracovné skúsenosti:
 
2005 – 2007 EUFC, s.r.o., Euro Finance Consulting Company, Bratislava
2005 – 2007 Advisory Group Slovakia, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava
senior právnik
2004 – 2005 JUDr. Pavol Sabol, advokátska kancelária, Bratislava
advokátsky koncipient
2003 – 2004 Kancelária zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, Bratislava
hlavný štátny radca
2002 – 2003 Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava
právnik
2001 Kancelária zástupcu SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, Bratislava
odborná stáž

Oblasti odborného záujmu:
bankové a finančné právo, európske právo, obchodné právo, energetika, pracovné právo, nehnuteľnosti.

E-mail: m.zahorsky@lawcorp.sk