LAWCORP .s.r.o.
ÚVOD   ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA   OBLASTI PRÁVA   PARTNERI   KONTAKT
Klientská zóna
SKEN
Ján Vajda
advokát


Vzdelanie:

 
2003 Právnicka fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko
Doktor práva (JUDr.)
1997 – 2002 Právnicka fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
Magister práva (Mgr.)
1995 – 1996 Dale School, USA
študijný pobyt

Pracovné skúsenosti:
 
10/2005 – 06/2007 JUDr. Ján Vrba, advokátska kancelária, Humenné, Slovensko
advokátsky koncipient
12/2002 – 09/2005 Slovenská plavba a prístavy, a.s., Bratislava, Slovensko
právnik
04/2000 – 01/2002 Freshfields Bruckhaus Deringer, advokátska kancelária, Bratislava, Slovensko
právny asistent

Oblasti odborného záujmu:
energetika, konkurzné a exekučné právo, nehnuteľnosti, obchodné právo, pracovné právo.

E-mail: j.vajda@lawcorp.sk